ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลสอบอนุบาล1 (อ่าน 1340) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบอนุบาล2 (อ่าน 1327) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบอนุบาล3 (อ่าน 1316) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2248) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1886) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 2278) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 2034) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 2125) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1999) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1880) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1726) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1435) 17 มี.ค. 65