ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลสอบอนุบาล1 (อ่าน 1289) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบอนุบาล2 (อ่าน 1286) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบอนุบาล3 (อ่าน 1276) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2189) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1804) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 2226) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1982) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 2069) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1921) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1805) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1676) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1371) 17 มี.ค. 65