ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลสอบอนุบาล1 (อ่าน 1100) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบอนุบาล2 (อ่าน 1121) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบอนุบาล3 (อ่าน 1109) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1905) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1526) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 2001) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1744) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1800) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1635) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1430) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1348) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1106) 17 มี.ค. 65