ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 214) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 301) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 313) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 260) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 485) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 411) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 349) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 272) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 457) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบอนุบาล3 (อ่าน 379) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบอนุบาล2 (อ่าน 396) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบอนุบาล1 (อ่าน 350) 21 เม.ย. 64