ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลสอบอนุบาล1 (อ่าน 894) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบอนุบาล2 (อ่าน 949) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบอนุบาล3 (อ่าน 874) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1552) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1113) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1444) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1393) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1472) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1306) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1067) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 908) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 771) 17 มี.ค. 65