ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลสอบอนุบาล1 (อ่าน 705) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบอนุบาล2 (อ่าน 741) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบอนุบาล3 (อ่าน 682) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1112) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 783) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1007) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1026) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1031) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 858) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 722) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 586) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 538) 21 เม.ย. 64